خروج ایران از لیست کشور های بد نام توسط سویس


03.06.2021

سوئیس دیگر اقدامات قرنطینه ای را برای گردشگران لوکزامبورگ اعمال نمی کند و از این رو لوکزامبورگ دیگر کشوری در معرض خطر محسوب نمی شود.

گذشته از لوکزامبورگ ، سویس  تعداد دیگری از کشورها نیز در تاریخ 3 ژوئن از لیست بدنام خارج کرد: ایران ، کرواسی ، ترکیه ، قبرس ، فرانسه ، ایتالیا و همچنین تعدادی از ایالت های آلمان.

لوکزامبورگ از ابتدای آوریل در این لیست بود ، اما چهارشنبه توسط مقامات سوئیس حذف شد.

این لیست هر دو هفته یکبار به روز می شود.