نمایشگاه دانشجویی بار دیگر به صورت دیجیتالی برگزار می شود


08.06.2021

با این حال ، یک روز معرفی در Belval نیز در حال برنامه ریزی است.

قسمت مجازی نمایشگاه دانشجویی از 25 تا 29 اکتبر برگزار می شود. دانشجویان مشتاق می توانند از فرصت سوالات در مورد دانشگاه ها ، مدارک و دوره ها استفاده کنند. اطلاعات برای بارگیری نیز در دسترس خواهد بود.

در تاریخ 30 اکتبر ، انجمن دانشجویی ACEL همچنین به سازماندهی یک روز معرفی و ملاقات در Belval کمک خواهد کرد. این رویداد به عنوان فرصتی برای دانش آموزان دبیرستان برای گفتگو با دانشجویان دانشگاه و تبادل اطلاعات در نظر گرفته شده است.