کارشناسان انتظار آب و هوای بارانی شدید را دارند


09.06.2021

باران های سنگین آخر هفته گذشته در قلمرو دوک بزرگ بیشتر دیده خواهد شد.

این نتیجه گیری کارشناسان موسسه علوم و فنون لوکزامبورگ و سازمان آب است. این کشور به احتمال زیاد به آب و هوای مدیترانه ای تغییر خواهد کرد ، این بدان معناست که طغیان در تابستان افزایش خواهد یافت.

سازمان آب نقشه ای را ایجاد کرده است که از طریق یک شبیه سازی ایجاد شده است ، که مناطق پر خطر را نشان می دهد. لوک زوانک ، معاون اداره آب ، می گوید: برنامه جدید مدیریت خطر سیل در پایان ماه ارائه خواهد شد ، شامل تجزیه و تحلیل دقیق از حوادث اخیر.

نقشه ها را می توان در Geoportail یافت. آنها می توانند برای شهروندان ، اما همچنین شهرداریها ، به عنوان مثال برای پروژه های ساختمانی مفید باشند.