مردم تا 50 درصد حقوق خود را برای اجاره هزینه می کنند

08.10.2021

بحران مسکن یکی از مهمترین مسائل عمومی در لوکزامبورگ است.
در یک گزارش اخیر ، رصدخانه مسکن اشاره کرد که  20 در صد از افراد جامعه دارای درآمدی کمتر از مینیموم حقوق هستند و تا 50 درصد از حقوق ماهانه خود را برای اجاره هزینه می کنند. نرخ کلی درآمد هزینه شده برای مسکن بین 31 تا 37 درصد نسبت به سال 2016 افزایش یافته است.


منبع