دوچرخه سوار مست پس از تصادف گواهینامه رانندگی خود را از دست داد

08.10.2021

دوچرخه سواری که مجوز رانندگی خود را در پایتخت به دلیل مستی هنگام دوچرخه سواری در خیابان از دست داد.
یک دوچرخه سوار ساعت 3 بامداد روز جمعه با درب یک وسیله نقلیه پارک شده در خیابان Zithe در شهر لوکزامبورگ برخورد کرد و خسارتی به خودرو وارد کرد به پلیس گزارش شد. سرانجام پلیس دوچرخه سوار رادر میدان پاریس Place de Paris متوقف کرد و در پی آزمایش تنفس الکل نتیجه مثبت به دست آمد و برای وی ممنوعیت موقت رانندگی صادر شد و گواهینامه رانندگی وی ضبط شد.
طبق قانون رانندگی و استفاده از خیابان های کشور لوکزامبورگ فقط دوچرخه سوارانی که دارای اجازه AM در گواهینامه های رانندگی خود هستند حق اجازه از خیابان یا جاده را برای دوچرخه سواری دارند، بر طبق همین قانون هر نوع تخلف قانونی با وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری مانند دوچرخه نیز منجر به جریمه و یا بازپس گرفتن گواهینامه رانندگی خواهد شد.
برطبق همین قانون دوچرخه سواری در پارک ها و مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری احتیاجی به مجوز ندارد اما هر گونه تعرض و مزاحمت پیگرد قانونی خواهد داشت.
بر طبق آخرین اعلامیه پلیس مبنی بر قوانین جدید در پارک ها و مسیر های پیاده روی دوچرخه سواران باید عابرین پیاده را با زنگ قبل از رسیدن به آنها با خبر کنند و در مسیر های پیاده روی حق تقدم با عابرین پیاده است.
مصرف الکل و استفاده از هر نوع وسیله نقلیه در لوکزامبورگ در صورت کشف از طرف پلیس همیشه منجر به جریمه حداقلی کم کردن دو امتیاز از مجموع دوازده امتیاز گواهینامه  رانندگی و پرداخت جریمه نقدی و در بعضی موارد گرفتن موقت گواهینامه رانندگی از طرف پلیس خواهد شد.  


 Source: News RTL Lëtzebuerg