شیرجه در آب موزل با خودرو بخاطر رسیدن به آنطرف مرز

26.10.2021

روز دوشنبه یک راننده با اتومبیل الکترکی خود سعی کرد که خود را به کشتی Oberbillig برای گذشتن از مرز لوکزامبورگ در واسربیلیگ به آلمان برساند، اما به نوعی نتوانست مانور را با موفقیت به پایان برساند.
به گفته منابع، هنگامی که کشتی به راه افتاده بود این خودرو با سرعت ابتدا وارد کشتی شد و از مانع عبور کرد ولی نتوانست به موقع خودروی خود را کنترل کند و سپس از طرف دیگر کشتی خارج شده و حدود 20 متر از کشتی به داخل آب پرت شد.
خوشبختانه کارکنان و مسافران کشتی، که در میان آنها یک آتش نشان سابق لوگزامبورگ نیز حضور داشت، مداخله کردند و به نجات مرد از خودروی خود کمک کردند. راننده اگرچه آسیب ندیده بود، هم به دلیل تصادف و هم به دلیل آب سرد که در آن زمان حدود 4 درجه سانتیگراد بود در شوک بود.
اورژانس سرانجام پس از یک عملیات دو ساعته موفق شد خودرو را از آب خارج کند.


 Source: News RTL Lëtzebuerg