اخطار : این محصولات کورا به دلیل وجود بادام زمینی از قفسه های فروش جمع آوری شد

29.10.2021

پوره Boeuf bourguignon و اسپاگتی Spaghetti Bolognaise از فروش خارج شده‌اند زیرا در برچسب‌ مندرجات محصول به وجود بادام زمینی اشاره نشده است.
مشتریان بدون آلرژی به بادام زمینی می توانند محصول را به طور معمول مصرف کنند. Source: News RTL Lëtzebuerg