پایان قرارداد شرکت های امنیتی خصوصی

02.11.2021

رادیو 100.7 گزارش می دهد که شورای شهرداری شهر لوکزامبورگ به قراردادهای خود با شرکت های امنیتی خصوصی که در ماه های اخیر در منطقه گار گشت می زدند، پایان داد.
الدرمن سرژ ویلمز گفت که جلسه ای برای ساکنان تشکیل خواهد شد تا در مورد چگونگی ادامه این موضوع بحث شود. ویلمز تأکید کرد که G4S، شرکت امنیتی که برای گشت زنی در مناطق شهر قرارداد بسته بود، برداشت های "مختلطی" ارائه می داد.
حادثه ماه سپتامبر که در آن سگ متعلق به یک تیم گشت فردی را گاز گرفت، "یک عنصر، اما نه دلیل اصلی" برای پایان قرارداد بود. از دیگر مسائل دخالت غیر حرفه ای در کار پلیس توسط این شرکت امنیتی بود مانند تخلیه خانه های اجاره ای و مجبور کردن مستاجرین به زور که خلاف قانون بود.
مخالفان شورای شهر طی نامه‌ای به رسانه‌ها از این تصمیم استقبال کردند و معتقد بودند که بدون فشار از سوی آنها این تصمیم گرفته نمی‌شد. سبزها، LSAP و چپ مخالف هرگونه تعامل با شرکت های امنیتی خصوصی هستند، زیرا این امر با قانون اساسی و قانون در تضاد است. با این تصمیم در شورای شهرداری لوکزامبورگ خانم لیدی پالفر بالاخره تسلیم تصمیم عموم و قانون شد، وی یکی از طرفداران این قرارداد بود که از طرف سیاستمداران و دولت مورد انتقاد بود ولی حاضر به لغو این قرارداد نبود. Source: News Radio 100,7