برای توقف بحران جهانی اقلیمی، باید همین الان به صورت منطقه ای عمل کنیم

05.11.2021

اعضای حزب سبز در شورای شهر لوکزامبورگ در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار بی طرفی شهر لوکزامبورگ در اسرع وقت شدند.
فرانسوا بنوی، عضو شورای شهرداری از حزب سبزها و نماینده پارلمان، گفت که سبزها به طور خاص پیشنهاد می کنند که برنامه های عمومی توسعه و مقررات ساختمان باید تغییر کند تا فضاهای سبز بیشتری در دسترس باشد.  بام های سبز  مجهز به پنل های خورشیدی باید بیشتر ایجاد شود. در حال حاضر تنها 2 درصد از ساختمان های عمومی پایتخت برای تولید انرژی خورشیدی تعبیه شده اند.
آنها همچنین بخواستار بازنگری فضاهای مشترک در داخل شهر، مسیرهای دوچرخه سواری و عابر پیاده بیشتر، و همچنین گسترش خط تراموا و اولویت دادن حمل و نقل عمومی بر وسایل نقلیه موتوری شخصی هستند. سبزها می گویند که ساکنان و شهروندان باید در مراحل برنامه ریزی و فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.
لیندا گااش، عضو شورای شهر می‌گوید که تولید 523 کیلوگرم زباله به ازای هر نفر رقمی نامنتناسب است. گااش معتقد است مالیات پسماند باید اصلاح شود تا به کسانی که کمتر از آن را تولید می کنند پاداش داده شود. بعلاوه، کارت پارک فقط باید برای منطقه ای که صاحب وسیله نقلیه در آن اقامت دارد مجاز باشد.
اعضای شورا در پایان گفتند: "اگر می خواهیم بحران جهانی آب و هوا را متوقف کنیم، باید همین الان به صورت منطقه ای عمل کنیم". Source: News RTL Lëtzebuerg