ادارات شهرداری فاقد پرسنل واجد شرایط هستند

08.11.2021

همکاران ما از RTL با جوئل مایرز، رئیس انجمن کارشناسان و اتحادیه های کارشناسی شهری لوگزامبورگ (ALBSC) در مورد استراتژی های استخدام فعلی صحبت کردند.
در هشت سال گذشته ALBSC  حدود 260 کارمند شهرداری را در بخش خدمات فنی حمایت کرده است. در حال حاضر، هر یک از ادارات بر سر تعداد اندک مهندسان واجد شرایط در کشور با یکدیگر رقابت می کنند، که با توجه به پروژه های مسکن برنامه ریزی شده به طور فزاینده ای مشکل ساز می شود.
برای ایجاد فضای زندگی بیشتر، نقشه های ساختمانی کلی و مشخص جدید در سراسر کشور مورد نیاز است. این بدان معناست که شهرداری‌ها برای ایجاد تمهیدات جدید و برآورده کردن خواسته‌های جمعیت رو به رشد باید به توصیه‌های متخصص از برنامه‌ریزان شهری و معماران واجد شرایط تکیه کنند.
نزدیک به 350 مهندس با مدرک لیسانس و حدود 200 مهندس با مدرک فوق لیسانس در ادارات محلی مشغول به کار هستند. مایرز در گفتگو با RTL تاکید کرد که با توجه به اینکه همیشه بین 15 تا 20 درصد موقعیت های باز وجود دارد، این تعداد بسیار کم است. هر آخر هفته، 3 تا 5 شغل در روزنامه ها آگهی می شود که مهندسان بیشترین درخواست را دارند.
تحولات مختلف بر کمبود کارکنان واجد شرایط تأثیر می گذارد. جمعیت کشور همچنان در حال افزایش است، در حالی که به نظر می رسد با وجود افزایش حقوق، علاقه به کار شهرداری رو به کاهش است. در حال حاضر، ادارات عمدتاً به نیروهای خارجی از مناطق مرزی متکی هستند. Source: News RTL Lëtzebuerg