سه نفر در مدت دو هفته توسط روباه گاز گرفته شدند

09.11.2021

هر سه حادثه در محدوده شهری اتفاق افتاد، نه در یک جنگل مجاور.
روزنامه ورت گزارش داد صبح روز جمعه زنی توسط روباه در شهر کهلن گاز گرفته شد. وی حوالی ساعت 7 صبح در تراس خود نشسته بود و در حال نوشیدن یک فنجان قهوه بود که ناگهان روباهی در کنار او ظاهر شد. حیوان به سرعت نزدیک شد، پای زن را گاز گرفت و سپس دوباره ناپدید شد.
پس از تحقیق، مقامات محلی تأیید کردند که این اولین حادثه گزارش شده در شهر نیست و قبلا دو مورد دیگر نیز گزارش شده است. اگرچه احتمال ابتلا به هاری نسبتاً ناچیز است، اما همچنان اقدامات پزشکی و بهداشتی انجام گرفت.
دکتر لورن شلی، معاون مدیر آژانس محیط زیست، توضیح داد که رفتار حیوان اگرچه غیرعادی است، اما هنوز می تواند توضیح منطقی داشته باشد. از سال 2004 تاکنون هیچ موردی از هاری در اروپای غربی ثبت نشده است و بعید می‌داند که عامل بروز حوادث در کهلن باشد.
مقامات اکنون تلاش خواهند کرد تا روباه را پیدا کنند تا بتوانند آن را بیهوش کنند و حیوان را برای تجزیه و تحلیل تحویل آزمایشگاه دهند. Source: News RTL Lëtzebuerg