انجمن مصرف کنندگان لوکزامبورگ خواستار به تعویق افتادن مالیات کربن است

15.11.2021

انجمن مصرف کنندگان لوکزامبورگ (ULC) بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرده است که در آن به اعلام اخیر مالیات بر سوخت در سال 2022 واکنش نشان داده است.
انجمن ULC در بیانیه خود بیان می کند که قیمت سوخت لوکزامبورگ بیشترین افزایش را در سراسر اروپا (+31 درصد) تجربه کرده است.
در همین حال، شاخص قیمت برای مصرف کنندگان بیش از هر زمان دیگری در ده سال گذشته افزایش یافته است (+3.62٪).
به عنوان بخشی از طرح تغییرات اقلیمی دولت، مالیات CO2 قرار است در 1 ژانویه 2022 اجرا شود. اما ULC معتقد است که این مالیات به دلیل وضعیت "غیر قابل تحمل" راه درستی نیست.
آنها استدلال می کنند که بسیاری از لوکزامبورگی ها هنوز به خودروهای خود متکی هستند و نوسانات اخیر قیمت در حال حاضر کار را به اندازه کافی دشوار کرده است.
 Source: News RTL Lëtzebuerg