یافت موارد نقض CovidCheck در هشت هتل، رستوران و کافه 

15.11.2021

در طول هفته از 8 تا 14 نوامبر، پلیس کنترل های تقویت شده ای را در سراسر بخش مهمان نوازی انجام داد.
چک ها بیشتر بر نقض سیستم CovidCheck متمرکز بودند. پلیس رستوران ها، بارها و رویدادها را کنترل می کرد. در هشت مکان، مأموران تخلفاتی را پیدا کردند، از جمله اینکه سازمان‌دهندگان یا مالکان، مهمان های خود را چک نکرده بودند. ده نفر به دلیل تخلف از مقررات بهداشتی جریمه شدند.
طی بررسی‌ها، مأموران از گواهی‌های جعلی CovidCheck نیز مطلع شدند. یک تحقیق مربوطه در حال حاضر در حال انجام است. در همین حال پلیس با صدور اطلاعیه ای یادآور شد که استفاده یا ایجاد گواهی های متقلبانه با عواقب قانونی همراه خواهد بود. Source: News RTL Lëtzebuerg