امضا قرارداد همکاری در صورت وقوع فاجعه

17.11.2021

قرارداد "طرح مرزی هشدار" اولین در نوع خود در منطقه است، به عنوان مثال در صورت وقوع حمله یا اتفاق تروریستی، طبق این قرارداد مرزها سریعا مسدود خواهد شد.
این توافقنامه روز سه شنبه در استراسبورگ بین فرانسه و لوکزامبورگ امضا شد و موقعیت هایی مانند حملات تروریستی، تهدیدات هسته ای یا جنگ بیولوژیکی در منطقه فرامرزی را پوشش می دهد.
اینطرح در یک قرارداد فراملی تدوین شد و در 1 ژانویه 2022 لازم الاجرا خواهد شد. هدف آن هماهنگی همکاری بین پلیس و گمرک در سراسر مرزها به منظور افزایش کارایی و واکنش است.
توافقات مشابه بیشتر بین سایر کشورهای همسایه منطقه در حال بررسی است. Source: News RTL Lëtzebuerg