خودروهای برقی در عملیات های پلیس استفاده نمی شوند

17.11.2021

در مجموع 20 خودروی برقی که در حال حاضر در اختیار پلیس است که فقط برای مأموریت های ثابت خدمات اداری از آنها استفاده می شود.
آنها آماده پاسخگویی به الزامات سریع الاجرا و حمل و نقل نیرو در طول عملیات های استاندارد نیستند. پاسخ این سوال توسط وزرای حزب سبز وزیر باوش و وزیر کاکس به یک سوال پارلمانی مطرح شده توسط نماینده ADR، فرناند کارتایزر، بیان شد.
از سال 2017 تاکنون دیگر هیچ  خودرو تسلای برای پلیس خریداری نشده است، بلکه فقط خودروهای برقی از رنو، فولکس‌واگن و کیا خریداری شده‌اند که در مجموع به ارزش 900.000 یورو خریداری شده اند. قیمت دو تسلای که در اختیار پلیس است به تنهایی حدود 218.000 یورو است.
در حالی که 23 ایستگاه شارژ در سراسر کلانتری های مختلف کشور وجود دارد. 
این در حالیست که لوکزامبورگ متعهد شده است تا سال 2030 به همراه 8 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا فروش خودروهای موتور احتراقی را متوقف کند.
 Source: News RTL Lëtzebuerg