سیاستمداران "دی گرنگ" در شبکه های اجتماعی مورد حمله قرار گرفتند

17.11.2021

این حزب ویدئویی را در رسانه های اجتماعی منتشر کرد که در آن اعضای حزب سبز توئیت های توهین آمیز دریافت کرده بودند.
محتوا این پیام ها می تواند تکان دهنده باشد، از جمله تهدید به مرگ یا تحریک به نفرت، آزار و اذیت جنسی، یا صرفاً توهین به حزب یا اعضای آن.
در ویدئویی که حزب برای درخواست احترام متقابل از مردم به صورت آنلاین منتشر کرد، می‌گوید: «متاسفانه نفرت در اینترنت رایج است. Source: News RTL Lëtzebuerg