سیاستمداران لوکزامبورگ در مورد نحوه مقابله با تهمت و توهین در اینترنت تصمیم میگیرند

19.11.2021

نمایندگان مجلس در روز پنجشنبه در جلسه مناظره درباره سخنان تنفرآمیز در مجلس نمایندگان تاکید کردند که "نفرت یک عقیده نیست"، اما درباره نحوه حل این موضوع هنوز به توافق نرسیده اند.
از یک سو، اعضای احزاب مختلف که در مجلس همگی موافق بودند که سخنان نفرت‌انگیز و اتیکت زدن به اشخاص موضوعی است که باید محکوم شود: اگر جرات ندارید به کسی رو در رو چیزی بگوید، نباید آن را به صورت ناشناس در فضای مجازی منتشر کنید.
با این حال، وقتی نوبت به نحوه مبارزه یا تنظیم قانون درباره نفرت انگیز می رسید، سؤالات متعددی مطرح شد که در نهایت حل نشد - حتی پس از یک بحث سه ساعته.
درخواست این مناظره از طرف اکثریت احزاب بود که به پرونده اخیر اظهارنظرهای نفرت انگیز علیه رئیس انجمن حمایت از کارگران مهاجر (ASTI) اشاره کردند. مردم بارها و بارها با اظهار نظرهای نژادپرستانه یا جنسیتی یا حتی تهدید به مرگ مواجه می شوند. در این زمینه، وزیر دادگستری سام تانسون نیز در مجلس اعتراف کرد که او اوایل سال جاری تهدید به مرگ شده است.
تانسون اظهار داشت که پس از شکایت او و تماس پلیس با آنها، برخی از مردم از او عذرخواهی کردند. وزیر تأکید کرد که این امر باعث می شود مردم بیشتر از عواقب اقدامات خود آگاه شوند و به همین دلیل است که هر شکایتی منجر به محکومیت نمی شود.
برخی از افراد در مواجهه با رفتار و عواقب عمل زشتشان توسط پلیس مایل به تغییر هستند. اگر چیزی را به صورت آنلاین و گاهی به صورت ناشناس پست می‌کنید، به این معنا نیست که نمی‌تواند به همان شکل که در زندگی واقعی به کسی آسیب زند، گاهی ترور شخصیتی در اینترنت برای بعضی اشخاص از دنیا واقعی خطرناکتر و مرگبارتر خواهد بود. استفانی امپین، نماینده حزب سبز (Déi Gréng) نیز خاطرنشان کرد که الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی فضای زیادی برای ایجاد نفرت باقی می‌گذارند و به سختی اجازه هرگونه بحث ظریف را می‌دهند.
همه احزاب همچنین توافق کردند که آزادی بیان با این وجود باید محافظت شود، معنی آزادی بیان این است که انتقاد از یک حزب یا دولت یا شخص حقوقی با دلیل و مدرک و در چارچوب اخلاق بدون توهین و تهدید باید صورت بگیرد و تفات زیادی است میان توهین و انتقاد. فرناند کارتایزر، نماینده پارلمان از حزب اصلاحات دموکراتیک آلترناتیو (adr) اظهار داشت که نمی تواند دلیل درستی برای اقدام سیاسی علیه سخنان تنفرآمیز ببیند، زیرا او این خطر را بسیار زیاد می داند که این امر منجر به سرکوب عمومی همه نظرات انتقادی شود. در عوض، کارتایزر فکر می کند که باید قضاوت در موارد توهین، تهت و تهدید را به مقامات قضایی واگذار کرد.
سون کلمنت، نماینده حزب دزدان دریایی نیز اظهار داشت که تصمیم گیری باید بر عهده مقامات قضایی باشد. این نماینده مجلس گفت که این نقش نباید به الگوریتم‌های شبکه‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی واگذار شود، و خاطرنشان کرد که این ابزارهای فنی، به عنوان مثال، اگلوریتم ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا چیزی قرار است ماهیت طنز یا هنری داشته باشد یا تنفر و توهین.
ناتالی اوبرویس، نماینده پارلمان از حزب چپ (Déi Lénk) بر اهمیت تعریف جرم پنداری تأکید کرد که تحت قانون مربوطه سخنان مشوق نفرت‌انگیزی در لوکزامبورگ می‌تواند جرم تلقی شود.
 Source: News RTL Lëtzebuerg