رویه جدید و ساده شده آنلاین برای اظهارنامه مالیاتی سالانه

22.11.2021

کل این روش با کمک پلتفرم MyGuichet دیجیتالی خواهد شد.
فرم اظهارنامه مالیاتی می‌تواند با پاسخ‌های افراد تطبیق یابد، به این معنی که دیگر نیازی به پر کردن سند کامل 20 صفحه‌ای نیست. هر فردی که درآمد یا حقوق بازنشستگی لوگزامبورگ دارد، بدون توجه به کشور محل اقامت، باید فرم را پر کند.
علیرغم روند مدرن سازی، مردم همچنان می توانند اظهارنامه های خود را به صورت کاغذی و PDF پر کنند. علاوه بر این، مردم اکنون می توانند انتظار دریافت پاسخ به اظهارات خود را ظرف دو هفته داشته باشند. Source: News RTL Lëtzebuerg