دیزل، بنزین سوپر 95 و سوپر پلاس 98 همگی کاهش قیمت دارند

23.11.2021

قیمت بنزین سوپر 95 با 4.1 سنت کاهش در شبانه روز به 1.485 یورو در هر لیتر رسید.
به همین ترتیب، بنزین سوپر پلاس 98 با 4.2 سنت کاهش به 1.556 یورو در هر لیتر رسیده است. قیمت گازوئیل با 2.8 سنت کاهش به قیمت 1.366 یورو در هر لیتر رسید.
سوخت گرمایشی (10 ppm) با 1.5 سنت کاهش به 0.767 یورو در هر لیتر رسید. قیمت گاز طبیعی با 2 سنت کاهش به 0.956 یورو در هر کیلو رسیده است. Source: News RTL Lëtzebuerg