موسسات غیر انتفاعی از راهپیمایی ضد واکسن به طور رسمی فاصله میگیرند

23.11.2021

راهپیمایی سفید چندین جمعه متوالی برگزار شد و هزاران نفر در اعتراض به اقدامات و قوانین همه گیر شرکت کردند.
اگرچه نام برخی از افراد درون جنبش مشخص است، اما هنوز هیچ فرد یا گروهی به عنوان رهبر راهپیمایی سفید قد علم نکرده است. برگزارکنندگان اولین تومار خود را حدود دو هفته پیش منتشر کردند، اما هیچ امضایی در زیر سند قرار نگرفت.
سازمان غیرانتفاعی natur & ëmwelt اکنون یک بیانیه مطبوعاتی رسمی برای فاصله گرفتن از راهپیمایی سفید منتشر کرده است. بر اساس بیانیه، پست های در مورد آنها در شبکه های اجتماعی در حال پخش است که این سازمان همه آنها را تکذیب می کند: به عنوان مثال "ما به عنوان یک سازمان حفاظت از طبیعت،  که بر اساس یافته ها و حقایق علمی عمل می کنیم، و برای مخالفت خود علیه واکسن یافته های علمی داریم." اما تا کنون هیچ سند علمی و قانونی توسط این موسسه انتشار داده نشده است.
با این حال، به گفته منابع RTL، و کسانی که راهپیمایی سفید را فیلم گرفته و ثبت کرده اند، پیوندهای مستقیمی زیادی به این سازمان غیرانتفاعی دارد.
فرد دیگری که در رسانه های اجتماعی در رابطه با راهپیمایی سفید نام برده شده است، دکتر بنوآ اوش است. پزشک عمومی که اخیراً به دلیل اظهاراتش در خصوص اقدامات و واکسیناسیون کووید به یک سال محرومیت از کار محکوم شده است. و در یک مناظره آنلاین بر روی شبکه های اجتماعی با چندین پروفسور و متخصص شکست خورد . Source: News RTL Lëtzebuerg