مرایجوانا طبی به داروخانه ها برگشت

24.11.2021

پس از مدت طولانی عدم موجودی در داروخانه های بیمارستانی، در اواخر اکتبر 14 کیلوگرم ماریجوانا پزشکی تحویل داده شد.
از 900 کیسه تحویلی با 10٪ THC، حدود 300 کیسه برای فروش عمده باقی مانده است. تحویل بعدی در ماه آینده پیش بینی می شود.
کانابیس 18٪ THC در حال حاضر در دسترس نیست.
این کمبود به دلیل محدودیت های بودجه نیست، بلکه مشکلات عرضه از طرف پرورش دهنده است که در پاسخ به سوال پارلمانی سون کلمنت، نماینده دزدان دریایی، گفته شد.
وزیر بهداشت نمی خواست در مورد حجم خرید برای سال آینده پیش بینی کند. او گفت که این به سطوح استفاده بستگی دارد.
توضیحات بیشتر : ماریجوانا در مراکز بیمارستانی خاص در لوکزامبورگ با تجویز نسخه پزشک برای مصرف کننده گان خاص در دسترس است همچنین مقداری از آن برای مصارف درمانی و در ترکیبات داروی استفاده میشود.


 Source: News RTL Lëtzebuerg