Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

پاییز امسال سخت خواهد بود

26.07.2022

نورا بک، رئیس اتحادیه های کارگری OGBL صبح سه شنبه  گفت: "ما به نشست سه جانبه نیاز داریم."
با توجه به تورم بالاتر از حد انتظار و از دست دادن قدرت خرید، به جای دستکاری در شاخص، تحلیل صحیح وضعیت و راهکارهای متمایز و سیاست مالی منصفانه ضروری است. پس از اینکه مدیر Statec در روز دوشنبه در RTL اعلام کرد که ممکن است شاخص جدید تا قبل از پایان سال کاهش یابد، OGBL احساس می کند این ایده در ضهن مردم تقویت شده است که تصمیمات اتخاذ شده در آخرین نشست سه جانبه در ماه مارس بد بوده است.
به گفته رئیس OGBL، "پاییز سخت خواهد بود" و نشست سه جانبه بعدی این بار باید با جدیت تمام آماده شود. نورا بک راه حل هایی را برای مردم و همچنین برای مشاغلی که واقعاً به کمک نیاز دارند درخواست کرد. او همچنین فکر می کند که برای سه سازمان اتحادیه کارگری مهم است که قبل از جلسه سه جانبه بعدی دوباره ملاقات کنند. برخلاف OGBL،  اتحادیه های LCGB و CGFP از اقداماتی که در جلسه سه جانبه در پایان ماه مارس تصمیم گرفته شد، حمایت کردند.
نورا بک بار دیگر از دولت به خاطر داستان گویی و توجیح کردن مردم برای دور نگاه داشتند از حقشان انتقاد کرد.