Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

تعطیلی یک سایت ساخت و ساز عمومی به دلیل قطع سه درخت بدون مجوز

26.07.2022

در Echternach، دستور بسته شدن یک کارگاه در حال حاضر سر و صدای زیادی به پا کرده است.
روز جمعه، اداره محیط زیست محل ساخت نیروگاه انرژی جدید را که برای "Campus Gare" برنامه ریزی شده بود، بست زیرا سه درخت بدون مجوز در آنجا قطع شده بود.
مصوبه تعطیلی سایت بر اساس قانون حفاظت از طبیعت است. این اطلاعیه ای است که از روز جمعه در سایت گرمایش شهری درج شده است.
به نظر می رسد که اداره مدیریت آب درخواستی برای ساخت گرمایش منطقه ای دریافت نکرده است. بنابراین، زمانی که کار در اواسط ژوئن شروع شد، پیمانکار هنوز چراغ سبز دریافت نکرده بود.
شهرداری شهر Echternach در حال توسعه مجدد منطقه واقع در اطراف ایستگاه اتوبوس قدیمی است: علاوه بر مدرسه و مرکز ورزشی با استخر شنا و پارکینگ عمومی، در امتداد رودخانه Sûre یک گرمایش منطقه ای، یعنی یک تاسیسات ایجاد خواهد شد. که با تراشه های چوب از جنگل های محلی کار خواهد کرد. 
در جریان شورای شهرداری در 18 ژوئیه، هنگامی که کارول زیمتس، مشاور حزب سبز اشترناخ، در مورد مجوزها پرسشی ارائه کرد، شهردار پاسخ داد که همه چیز درست خواهد بود.
اما از روز جمعه، به دنبال قطع سه درخت بدون مجوز، حکمی به تعطیلی این سایت صادر شد.
اما این تمام واقعیت نبود واقعیت اصلی این است که تاکنون هیچ درخواستی برای مجوز ساخت و ساز خاص برای نیروگاه مذکور و در منطقه خطر سیل به سازمان مدیریت آب ارسال نشده است. در حالیکه برای طرح های خاص در منطقه سیل خیز باید نشانه های خاصی ارائه شود ... اما هیچ طرحی در اداره ثبت نشده است.
بنابراین دستور به بسته شدن و تعطیلی این سایت بر اساس قانون حفاظت از طبیعت داده شد. پیش از این با اجماع شهرداری و سازمان مدیریت آب تصمیم گرفته شده بود تا زمانی که همه چیز مشخص شود، کار متوقف شود. واقعیت این است که هیچ طرح کارخانه ای ثبت نشده است، در حالی که تعدادی از دیوارها قبلا ساخته و افراشته شده است.