Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

در لوکزامبورگ از هر چهار خانوار یک نفر برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه است

26.07.2022

موسسه ملی آمار کشور Statec به تازگی نظرسنجی جدیدی درباره وضعیت مالی خانوارها در لوکزامبورگ منتشر کرده است.
به طور خلاصه، نابرابری ها در حال افزایش است.
از این نظرسنجی برمی‌آید که در لوکزامبورگ، تقریباً یک چهارم خانوارها می‌گویند که تأمین مخارج زندگی برای آنها دشوار است. 
ارقام Statec در مورد وضعیت مالی خانوارها در لوکزامبورگ به داده های سال 2021 اشاره دارد، بنابراین قبل از افزایش تورم بوده است.
این نظرسنجی مبتنی بر درآمد خانوار نیست، بلکه بر اساس داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از پرسش‌های مستقیم از خانواده‌ها است، به‌عنوان مثال مشکلات خانوار برای تأمین مخارج زندگی، ناتوانی خانواده در ارائه یک هفته تعطیلات یا یک وعده غذایی بر اساس گوشت یا ماهی، همانطور که Statec در بررسی Regards d'août 2022 بیان کرد.
در نهایت خانوارها وضعیت بهتری نسبت به سال های گذشته را در نظر می گیرند. با این حال، کمی بیش از 23 درصد از خانوارها اذعان دارند که از نظر مالی با مشکل مواجه هستند، اما این میزان در سال های گذشته بیشتر بود. درصد خانوارهایی که قادر به گذران زندگی نیستند تقریباً 4 درصد است.
بسیاری از خانوارها هزینه های کمتری را می پردازند، برای انجام تعهدات مالی تلاش می کنند و سعی دارند وام جدیدی بگیرند. با این حال، نسبت این دسته کاهش یافته است.
بیش از 15 درصد از خانوارها می گویند که در حال حاضر به دلایل مالی نمی توانند مبلمان جدید بخرند، 12 درصد نمی توانند به مدت یک هفته به تعطیلات بروند و بیش از 3 درصد نمی توانند هر دو روز یک وعده گوشت بخرند. 2.2 درصد پول کافی برای گرم کردن خانه خود را ندارند و 21 درصد قادر به پرداخت هزینه های غیرمنتظره نیستند.
یکی از نتایج این نظرسنجی این است که شکاف بین فقیر و غنی در لوکزامبورگ در حال افزایش است.