Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

دلخوری سازمان ملل از مقامات لوکزامبورگی

26.07.2022

سفر مهم سازمان ملل متحد به لوکزامبورگ بنا به درخواست دولت لوکزامبورگ به تعویق افتاد. اما به نظر می رسد این رویکرد سازمان ملل را آزرده کرده است.
لوکزامبورگ به عنوان عضوی از این سازمان در شورای حقوق بشر، این فرصت را داشت که به مدت ده روز، از 18 تا 28 ژوئیه، این کشور میزبان کارگروه سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر باشد. مجبور بودیم، اما لوکزامبورگ درخواست به تعویق انداختن این دیدار رسمی را داشت، که می‌توانست «اولین سفر یک دارنده دستور رویه‌های ویژه به لوکزامبورگ» باشد. این دیدار به ویژه برای "ارزیابی تلاش های انجام شده برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با اثرات منفی عملیات تجاری بر حقوق بشر و محیط زیست" در لوکزامبورگ قرار بود برگزار شود.
در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در سایت سازمان ملل متحد مدیران با تلخی تایید کردند که لوکزامبورگ "در آخرین لحظه" درخواست به تعویق انداختن این دیدار را کرده بود. دلیل ذکر شده؟ با تعجب و تمسخر "در دسترس نبودن مقامات لوکزامبورگ" است.
وزارت امور خارجه در تماس با روزنامه Paperjam توضیح می دهد که ایام تعطیلات و غیبت های ناشی از کووید، اجازه تجمع مردم مورد انتظار برای پیشواز از ماموران سازمان ملل را نداد.
گفتگوها برای "پیدا کردن تاریخ های جایگزین" در حال انجام است. با این حال، «با توجه به تعهدات موجود گروه کاری برای بازدید از سایر کشورها در سال‌های 2022 و 2023»، این سفر می‌تواند به تاریخی دورتر موکول شود.