Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

پروازهای لوفت هانزا از فیندل همگی لغو خواهند شد

27.07.2022

اعتصابی که برای چهارشنبه در داخل شرکت آلمانی Lufthansa برنامه ریزی شده بود، ترافیک هوایی را مختل کرد. فرودگاه لوکزامبورگ از این حرکت در امان نیست.
تعطیلات روز چهارشنبه برای برخی از مسافران بد شروع می شود. سخنگوی فرودگاه لوکزامبورگ اعلام کرد: «تمامی پروازهای لوفت هانزا به فیندل لغو شده است. این باعث می شود که در مجموع پنج پرواز به مونیخ و فرانکفورت انجام نشود، پروازی که برخی از مسافران در معرض خطر از دست دادن سفر خود هستند.
پرواز دیگری از Luxair که لوکزامبورگ را به مونیخ متصل می کند نیز نمی تواند ارائه شود، زیرا جنبش اجتماعی که در آلمان به راه افتاده است، مربوط به کارکنان زمینی است. از مسافران مربوطه دعوت می شود تا برای یافتن راه حل اضطراری به شرکت خود مراجعه کنند.
اتحادیه های آلمان خواهان افزایش دستمزدها تا 9.5 درصد هستند. لوفت هانزا مجبور شد پرواز های 678 را در فرانکفورت و 345 را در مونیخ، در دو فرودگاه اصلی کشور، قطب های ترافیک هوایی آلمان لغو کند. در مجموع، حدود 130000 مسافر تحت تأثیر این اعتصاب قرار خواهند گرفت.
این اعتصاب از 19 ژوئن در بعضی پرواز های بین المللی شروع شد و اکنون در سطح پوشش کامل بین المللی رسیده است. مسافرانی که با شرکت آلمانی Lufthansa بلیط تهیه میکنند حتما از قبل خود را بیمه و پروازشان را بیمه کنند، چون در اکثر پروازهای که بیمه نشده بوده مسافران در بعضی فرودگاه ها بدون حق دریافت  پرواز جایگزین سرگردان هستند.