Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

فقط تعداد کمی از پزشکان از بازپرداخت سریع استفاده می کنند

28.07.2022

بازپرداخت صورت حساب های پزشکی توسط CNS در لوکزامبورگ بسیار طولانی است، علیرغم اجرای یک سیستم بازپرداخت سریع، تعداد کمی از پزشکان از آن استفاده می کنند.
کارول هارتمن، نماینده پارلمان، در یک سوال پارلمانی گزارش داد : «چرا بازپرداخت صورت حساب های پزشکی توسط صندوق ملی سلامت (CNS) در حال حاضر چندین هفته یا حتی چند ماه طول می کشد؟».
در پاسخ پارلمانی که امروز منتشر شد، می دانیم که در حال حاضر، "زمان پردازش صورت حساب ها و فاکتورهای مربوط به خدمات ارائه شده در لوکزامبورگ حداکثر شش هفته است"، کلود هاگن، وزیر تامین اجتماعی اطمینان می دهد، به لطف روش بازپرداخت سریع قبوض پزشکی، این مدت باید کاهش یابد. این روش با هدف بهبود روند، تا زمانی که نسل جدید پرداخت شخص ثالث در سال 2023 معرفی شود (بیمه شده دیگر نیازی به پیشبرد مشارکت CNS نخواهد داشت، و پزشک تنها یک مبلغ کمی با کسر حق بیمه دریافت می کند).

این روش "اولویت" پزشکان نیست
روش بازپرداخت سریع به لطف دیجیتالی کردن و برنامه های تلفن همراه کار می کند که امکان انتقال فاکتور به طور مستقیم به CNS را فراهم می کند و به طور ایده آل بیمه شده ظرف دو روز بازپرداخت دریافت می کند.
با این تفاوت که یک مشکل وجود دارد: تعداد کمی از پزشکان آماده استفاده از این روش هستند! آلن اشمیت، رئیس AMMD، انجمن پزشکان و دندانپزشکان اخیراً اعلام کرده است: "پزشک باید برای به روز رسانی سیستم خود وقت بگذارد. من می دانم که پزشکان کار زیادی دارند و این اولویت آنها نیست."
و در واقع، وزیر تأیید می کند با وجود حدود 2000 پزشک موجود در کشور، کمتر از 40 پزشک در حال حاضر بازپرداخت سریع ارائه می کنند! و این باید پیشرفت کند.

بازپرداخت در 24 ساعت
با استفاده از سیستم دیجیتالی، "در طول روزهای کاری، فاکتور های پزشکی ارسال شده و بازپرداخت مبلغ توسط CNS به صورت 100٪ دیجیتالی ظرف بیست و چهار ساعت پس از دریافت آن انجام شد." خلاصه خیلی سریعتر از روش پستی و کاغذی»!
افسوس که پزشکان موظف به توسل به این روش نیستند.