Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

آیا دوست دارد یکی از 21000 درخت پایتخت را به فرزند خواندگی قبول کنید؟

28.07.2022

ابتکار شهرداری لوکزامبورگ که در بهار 2021 راه اندازی شد، یک سال بعد شروع به کار کرد. باز هم امکان حمایت از بسترهای درختی در پایتخت وجود دارد. سرژ ویلمز از شهرداری لوکزامبورگ اعلام کرد که: ما در پایتخت بیش از 21000 درخت در فضای عمومی داریم و می‌خواهیم این امکان را به ساکنینی که باغ و باغچه ندارند و علاقه‌مند به باغ‌بانی هستند، بدهیم تا در گلخانه‌ای که امکان کاشت گل در آن وجود دارد، مادرخوانده یا پدرخوانده یک درخت شوند».
سرژ ویلمز تصریح می‌کند: «ما می‌توانیم در اطراف یک درخت، مانند دیگران در اطراف یک میز، با هم صحبت کنیم و به محله‌هایمان جان ببخشیم». اما این ایده به معنی رشد هر چیزی و همه چیز نیست. وی در ادامه افزود: «باغبانان شهرداری از بخش پارک های ما آنجا هستند تا به مردم توصیه کنند. به عنوان مثال، ما نمی خواهیم شاهد رشد گیاهان حشیش وحشی باشیم.»
پس از اولین سال اجرای این طرح، 30 تا 50 نفر برای اسپانسر این عملیات حاضر شده اند. سرژ ویلمز امیدوار است: «پتانسیل واقعی وجود دارد و ما می توانیم بهتر عمل کنیم. ما اینجا هستیم تا از افراد با انگیزه حمایت کنیم. شهروندان باید مراقب شهر خود باشند. ما به عنوان مقامات منتخب سعی می کنیم این مسئولیت را با آنها در میان بگذاریم.»
شما میتوانید یک باغچه همراه با درخت داشته باشید کاملا رایگان و هر آنچه که قانونی است در آنجا بکارید و از آنها نگهداری کنید، و از فضای سبز و درختی شهری حمایت کنید. علاقه مندان میتوانند با مراجعه به وب سایت www.vdl.lu شهرداری لوکزامبورگ یک درخت را به فرزند خواندگی قبول کنند.