Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

یارانه جدید برای شرکت هایی که ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی نصب می کنند

28.07.2022

شرکت هایی که از راهکارهای لیزینگ برای نصب ایستگاه های شارژ استفاده می کنند نیز می توانند از تخفیف قرارداد لیزینگ خود بهره مند شوند.
وزارت‌های اقتصاد و انرژی اعلام کردند، شرکت‌ها برای نصب ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی از دولت حمایت مالی بیشتری دریافت خواهند کرد. در بیانیه آمده است: "طرح کمک های جدید با هدف تحریک بیشتر توسعه حمل و نقل الکتریکی در لوکزامبورگ است."
از 30 جولای تا 30 سپتامبر، شرکت ها می توانند از طریق MyGuichet.lu درخواست خود را برای بهره مندی از یارانه حداکثر 50 درصدی سرمایه گذاری های مربوط به نصب پایانه های شارژ ارائه دهند. شرایط دریافت یارانه این است که جایگاه های شارژ حداقل 175 کیلووات ظرفیت داشته باشد و در دسترس عموم و کارکنان شرکت های ذیربط باشد.
یارانه دیگری که می تواند تا 60 درصد هزینه های مربوط به اتصال برق را افزایش دهد، برای شرکت های کوچک و متوسط ​​در نظر گرفته شده است.
شرکت هایی که از راهکارهای لیزینگ برای نصب ایستگاه های شارژ استفاده می کنند، می توانند از تخفیف قرارداد لیزینگ خود بهره مند شوند.
وزارتخانه های مربوطه توصیه می کنند که شرکت های علاقه مند با Luxinnovation یا "Klima-Agence" تماس بگیرند تا درخواست کمک مالی خود را آماده کنند.