Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

افزایش شدید قیمت گازوئیل یک شبه

29.07.2022

این جمعه اخبار بدی در ایستگاه های سوخت به گوش میرسد. قیمت ها در نیمه شب دوباره افزایش می یابد.
وزارت انرژی بعد از ظهر امروز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که فزایش جدید قیمت سوخت در نیمه شب به نمایش گذاشته خواهد شد.
و این صاحبان وسایل نقلیه دیزلی هستند که بیش از همه ناامید خواهند شد. قیمت گازوئیل روز شنبه 2.8 سنت افزایش می یابد و مجموع قیمت هر لیتر آن به 1.816 یورو می رسد.
قیمت بنزین SP95 نیز در حال افزایش است، اما کمتر: 1.1 سنت. هر لیتر بنزین 95 نیمه شب در پمپ بنزین ها 1.742 یورو قیمت دارد.
بنزین SP98 نیز همین روند را دنبال می کند و قیمت آن 1.5 سنت افزایش خواهد یافت. رانندگان مربوطه اکنون 1.974 یورو برای هر لیتر SP98 پرداخت خواهند کرد.
در نهایت، به خصوص در بخش دیزل گرمایشی است که اخبار بد است.
در واقع، وزارتخانه افزایش 3.4 سنت برای مازوت  10ppm و 3.2 سنت برای مازوت 50ppm  را به ما ابلاغ کرد.
با این حساب هر لیتر مازوت 10ppm و مازوت 50ppm با قیمت  1,283 یورور نشان داده میشود.