Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

از اول اوت بیش از 40000 نفر در لوکزامبورگ واجد شرایط دریافت یارانه اجاره بها هستند

29.07.2022

به عنوان بخشی از توافق سه جانبه، یارانه اجاره بها افزایش یافته و تطبیق داده شده است تا از لحاظ نظری بتواند به نفع افراد کم درآمد بیشتری باشد.
هنری کاکس، وزیر مسکن، دو هفته پیش در مجلس نمایندگان گفت که از اول اوت، 42 هزار نفر می توانند برای این کمک های مردمی درخواست دهند. مطابق پیش بینی ها، از هر پنج خانوار یک خانوار واقعاً درخواست این یارانه را داده بود.
ژان میشل کامپانلا، از انجمن غیرانتفاعی "Mieterschutz"، مایل است به مردم اطلاع داده شود که این یارانه و کمک های اجتماعی زمانی به خانوار یا شخص تعلق خواهد گرفت که قبلا در شهرداری محل زندگی خود ثبت باشند.

کمک هزینه بیشتر برای ذینفعان بیشتر
افرادی مشمول دریافت یارانه اجاره بها هستند که خودشان مالک یا مالک مشترک و غیره نیستند. اجاره همچنین باید حداقل 25 درصد از بودجه خانوار را شامل شود. و درآمد خانوار نمی تواند از یک آستانه خاص تجاوز کند، آستانه ای که روز دوشنبه به سمت بالا بازنگری می شود. بنابراین تعداد افراد مشمول دریافت یارانه افزایش می یابد. به عنوان مثال، قبل از مقررات جدید، یک فرد مجرد نمی توانست بیش از 2649 یورو ناخالص در ماه درآمد داشته باشد تا از این یارانه برخوردار شود. از اول آگوست حداکثر مبلغ 3126 یورو  خواهد بود. برای بهره مند شدن از این یارانه هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.
 
انجمن سیمرغ فایل راهنما فارسی به همراه توضیحات کامل برای نحوه درخواست و برخورداری از این یارانه اجاره بها مسکن را قبلا آماده کرده است که با مراجعه به وب سایت www.simourq.com در بخش «راهنمای زندگی در لوکزامبورگ» گزینه «مسکن» میتوانید به فایل راهنما فارسی و فرم درخواست دسترسی پیدا کنید.