Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

ساحل Ulla-Beach، بهشت ​​آب بازی سگ ها

29.07.2022

ساحلی برای دوستان پشمالوی ما در ساحل Étangs de Remerschen اختصاص داده شده است.
در سواحل حوضچه‌های Remerschen  حوضچه ای اختصاص داده شده است، که او نام آن Ulla-Beach است این مکان به لطف یک ASBL با حدود سی نفر عضو، در منطقه چمن‌دار حصارکشی شده به طول حدود 250 متر "در اول ژوئن به وجود آمد." آغازگر این پروژه می گوید: «از آنجایی که حضور دوستان پشمالو ی ما در همه جا ممنوع است، می خواستیم فضایی ایجاد کنیم که سگ ها بتوانند در آن به راحتی آب تنی کنند.
این عالی است، زیرا هیچ نقطه مشابه دیگری در لوکزامبورگ برای سگ ها وجود ندارد. با این حال، در این دماهای بالا، سگ ها احساس نیاز به خنک شدن می کنند و حمام کردن برای آنها در همه جا ممنوع است. جز اینجا!».
مقررات در حال اجرا کاملاً سختگیرانه است: سگ ها باید با بند نگه داشته شوند و سوابق واکسیناسیون ارائه کنند و آنهایی که ممکن است خطرناک باشند موظف به پوشیدن پوزه بند هستند. 
در کمتر از دو ماه، این مکان کوچک شهرت خاصی برای خود ایجاد کرده است. مدیر مرکز می گوید: «مهمانان ما فقط محلی ها نیستند، بلکه مردم از آلمان و فرانسه هم به اینجا می آیند. مهم است که سگ را با تماس با آب آشنا کنید و در اینجا می توان این کار را به صورت قانونی انجام داد. علاوه بر این، مکانی برای ملاقات با دیگر دوستداران سگ نیز هست.
دسترسی به Ulla-Beach بدون رزرو است. برای سگ ها رایگان است و برای هر نفر 5 یورو هزینه دارد. این ساحل از 1 اکتبر بسته خواهد شد و درهای خود را در اواسط ماه مه 2023 بازگشایی خواهد کرد. ریموند همر تصریح می کند: "در زمستان، این منطقه برای جانوران پرندگان وحشی محفوظ است، زیرا یک پناهگاه و ذخیره آب طبیعی است."