Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

یک قدم به رفراندوم نزدیکتر شدیم

29.07.2022

گامی در جهت برگزاری همه پرسی برای رأی موافق یا عدم بازنگری قانون اساسی برداشته شده است.
بازنگری قانون اساسی گام به گام پیش می رود. چند سالی است که نمایندگان برای اصلاح آن در چند مرحله تلاش می کنند.
اصلاح فصل چهارم و پنجم «که آخرین بخش اصلاح اساسی قانون اساسی» است.  که به قدرت، گسترش و مدرن شدن مجلس و شورای دولتی مربوط می شود.
درخواست برای برگزاری همه پرسی در مورد اصلاح این فصول ثبت شد و "قابل قبول" تشخیص داده شد.
این جمعه، نخست‌وزیر زاویر بتل تأیید کرد که درخواست کمیته ابتکاری با هدف مطالعه پیشنهاد بازنگری فصل‌های چهارم و پنجم قانون اساسی، با معیارهای تعیین‌شده توسط قانون مطابقت دارد.

بعد از این برنامه چیست؟
به طور مشخص، این درخواست لزوماً باعث ایجاد رفراندوم نخواهد شد. علاوه بر این، بازنگری های قبلی هیچ تغییری را ایجاد نکرده بود.

چندین مرحله هنوز باید تکمیل شود:
1- نشر در روزنامه رسمی: شامل عنوان و متن بازنگری قانون اساسی باشد. همچنین مشخصات تماس اعضای کمیته ابتکار و همچنین تاریخ شروع و پایان دوره جمع آوری امضا درج خواهد شد.
2- شهرداری ها زمام امور را به دست می گیرند: آنها رای دهندگان را از این درخواست برای برگزاری رفراندوم مطلع خواهند کرد. باید مکان هایی را که رای دهندگان می توانند با ثبت نام در لیست ها از این درخواست حمایت کنند، مشخص کند.
3- جمع آوری امضاء: حداکثر تا پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی آغاز می شود. برای حمایت از درخواست رفراندوم، رای دهندگان باید برای ثبت نام در لیست ها به شهرداری های محل سکونت خود بروند. یک کارمند شهرداری هویت آنها را در آنجا تأیید می کند و ثبت نام آنها را در لیست های انتخاباتی بررسی می کند. توجه داشته باشید که انجام فرآیند برای شخص ثالث ممنوع است.
4- انتشار نتایج: پس از اتمام مجموعه، هر شهرداری نتایج را به نخست وزیر ارسال خواهد کرد. او آنها را بررسی کرده و به کمیته ابتکاری که درخواست کرده است می فرستد. آنها همچنین در مجله رسمی منتشر خواهند شد.
 
برای راه اندازی همه پرسی، این درخواست باید در مجموع حداقل 25000 امضا جمع آوری کند. پس از آن همه پرسی ظرف شش ماه یا در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی یا اتحادیه اروپا در این مدت ظرف دوازده ماه برگزار می شود.
اگر این همه پرسی برگزار شود، در یک روز یکشنبه یا تعطیل رسمی برگزار خواهد شد.