Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

شوبرفاور در حال حاضر مشغول به نصب است

01.08.2022

حتی اگر شوبرفاور تا 19 آگوست شروع نشود، آماده سازی در گلاسیس به خوبی در حال انجام است. و همه بی تاب هستند.
بیش از 20 روز قبل از شروع Schueberfouer، نصب در پارکینگ Glacis در لوکزامبورگ آغاز شده است. ژان مارک،  یکی از متصدیان نمایشگاه "Fouer" می گوید: "ما در شُک مطلق هستیم." «یک هنرمند، وقتی روی صحنه می‌رود، همیشه عصبی است. برای ما هم همینطور است، ما از بازگشت به شوبرفاور سنتی بسیار خوشحالیم و امیدواریم بهترین ها را رقم بزنیم.
در طول تابستان های 2020 و 2021، این شهربازی، به دلیل کووید، لغو شد. ژان لا گوفره یکی دیگر از متصدیان اذعان می کند: «گذشته گذشته است. مطمئناً آسیب هایی در این حرفه وجود دارد، حالا بر ماست که اولین صفحات یک فصل جدید را بنویسیم...».