Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

فرم آنلاین برای درخواست بورسیه تحصیلی دانشگاهی ترم زمستان بر روی MyGuichet.lu در دسترس قرار گرفت

02.08.2022

آیا تحصیلات عالیه را دنبال می کنید؟ شما می توانید تحت شرایط خاصی از دولت کمک مالی دریافت کنید.
برای این کار باید برای هر ترم (تابستان و زمستان) درخواست کمک مالی ارائه دهید.
فرم های درخواست کمک مالی دولتی برای آموزش عالی (AideFi) برای ترم زمستان 2022 اکنون در Guichet.lu در دسترس است.
شما می توانید درخواست خود را با یا بدون احراز هویت توسط یک محصول LuxTrust یا با کارت شناسایی الکترونیکی (eID) ارسال کنید.
اگر بدون احراز هویت درخواستی ارائه دهید، رویه جدید MyGuichet.lu اکنون در دسترس است. در واقع، اگر ایمیل ارسال شده توسط MyGuichet.lu برای تکمیل درخواست خود را ندارید، می توانید با استفاده از روش آنلاین "اصلاح رویه بدون احراز هویت" "Correction pour une démarche sans authentification" یک ایمیل جدید درخواست کنید.
علاوه بر این، اگر یک حساب خصوصی در MyGuichet.lu همراه با برنامه تلفن همراه دارید، می توانید از طریق برنامه تلفن همراه، AideFi خود را نیز درخواست کنید. علاوه بر این، می توانید به سرعت و به سادگی پیوست ها را مستقیماً از تلفن هوشمند یا تبلت خود به برنامه خود اضافه کنید.
 جهت دسترسی به این فرم درخواست به این لینک https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/etudes-superieures/aides-logement/aide-financiere.html مراجعه کنید.
توجه داشته باشید که این بورسیه فقط برای دارندگان اقامت دائم (پناهندگان، مهاجرت ازدواج، مهاجرت پیوست به خانواده) لوکزامبورگ یا دارندگان تابعیت لوکزامبورگی یا دارندگان تابعیت یکی از کشور های اتحادیه اروپا اما مقیم لوکزامبورگ می باشد.