Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

بازنشر کتاب آیین نامه رانندگی لوکزامبورگی به فارسی و دیگر زبان ها توسط انجمن سیمرغ

04.08.2022

انجمن فرهنگی سیمرغ (انجمن فارسی زبانان لوکزامبورگ) با همکاری سازمان La Sécurité Routière قصد دارد که کتاب آیین نامه رانندگی و قوانین راهنمای و رانندگی لوکزامبورگ با نام CODE DE LA ROUTE POPULAIRE را به زبان های فارسی، کُردی، عربی، اسپانیایی، ارتریایی و اوکراینی ترجمه کند.

به دنبال رایزنی های انجام گرفته بین دو ارگان مربوطه (La Sécurité Routière و SIMOURQ asbl) فاز اول این توافق و همکاری با ترجمه کتاب آیین نامه رانندگی به فارسی شروع و بعد از اتمام و انتشار کتاب، با مدیریت انجمن سیمرغ کتاب به زبان های دیگر نیز ترجمه و پوشش داده خواهد شد.

در طی جلسه از انجمن سیمرغ بخاطر فعالیت های فرهنگی و کمک به ادغام تازه واردن در لوکزامبورگ تمجید و تعریف های فراوانی به عمل آمد، از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه، بازنگاری کتاب آیین نامه رانندگی بدون هیچگونه تغییری در متن قوانین انجمن سیمرغ موظف خواهد بود که قوانین را بسته به نوع فرهنگ و آموزش کشور های مبدا ترجمه و توضیح دهد.

در جلسه توافقی طرفین اذعان داشتند که این گامی پر ارزش در راستای حفظ امنیت و سلامت جاده و شهروندان خواهد بود، آشنایی هر چه بیشتر مهاجرین لوکزامبورگ حتی کسانی که گواهینامه رانندگی خود را از قبل دارند، به این کتاب و قوانین مرتبط با جاده ها ما را هر چه بیشتر به سوی جاده های پر امن و امنیت خاطر شهروندان سوق میدهد. این یک دستاورد و ماموریت مهم برای انجمن سیمرغ و جامعه فارسی زبانان است.