Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

انواع خشونت در رابطه زناشوئی کدامند؟

04.08.2022

چه کسی می تواند وارد یک رابطه سوء استفاده کننده شود؟ عمل مجرم چگونه است؟ علائم هشدار دهنده چیست؟
خشونت به رفتاری گفته میشود که کسی دیگری را مجبور به انجام کارهایی می کند که داوطلبانه انجام نمی دهد. در زمینه خشونت خانگی، این خشونت در رابطه یا بعد از آن رخ می دهد. اگرچه همیشه زنان و مردانی هستند که معتقدند چنین اتفاقی برای آنها نخواهد افتاد، اما واقعیت این است که ممکن است برای هر کسی رخ دهد.
به گفته مونیک لوکاس، مدیر VISAVI، آدرسی برای زنان قربانی خشونت، اغلب اوقات چنین موقعیت هایی در ابتدا اتفاق نمی افتد، به تدریج شروع می شود. با سوء استفاده عاطفی، قدرت، حسادت، وسواس و کنترل شروع می شود. یکی دیگر از عوامل مدیریت است، به این معنی که شما در ابتدا متوجه نمی شوید که دقیقا چه اتفاقی می افتد.

اولین علائم چه چیزی می تواند باشد؟
یک مثال خوب زمانی است که شریک زندگی از طرف مقابل می خواهد که دیگر با خانواده یا دوستان ملاقات نکند.
اغلب اتفاق می افتد که خانوداه وی توسط شریک زندگی تحقیر می شود. آرزوی او برای صرف وقت تنها با هم بیشتر به عنوان یک تعریف و تمجید توسط دیگری تلقی می شود.  از یک طرف یک چیز منفی می گوید، مثلاً با دوستان برای شام بیرون نروید، و بعد یک چیز مثبت، مثل اینکه از بودن با شریک و همسرش خوشحال است و می خواهد تمام وقت را با هم بگذرانند. 

اشکال مختلف خشونت کدامند؟
بیشتر اوقات بیش از یک شکل از خشونت اعمال می شود. اغلب با سوء استفاده عاطفی شروع می شود. سپس خشونت مالی و خشونت جنسی، و در نهایت شناخته شده ترین آن خشونت فیزیکی است که آثار آشکاری نیز از خود بر جای می گذارد.

آزار روانی
آزار روانی به اعتماد به نفس لطمه می زند. قربانی کم کم تسلیم می شود، کمتر جرات می کند نظر خود را بیان کند. انتقاد دائمی، این واقعیت که مورد تمسخر و تحقیر قرار می گیرد، مورد توهین قرار می گیرد، باعث می شود قربانی دیگر احساسی نداشته باشد. جملاتی مانند «تو هیچی، تو نمیفهمی، تو هیچی نمیدونی، اگه من نبودم تو هیچی نبودی»، آثار نامرئی بر جای میگذارند. 

سوء استفاده مالی
بسیاری از مردم نمی دانند که هرکسی حق دارد حساب بانکی خود را داشته باشد. از طریق خشونت مالی، زنان می توانند توسط شریک زندگی خود کنترل شوند، مثلاً زمانی که باید پس از خرید، رسید را خرید را به شریک زندگی نشان بدهند. همچنین اتفاق می افتد که مجبور می شوند با او به شراکت وام بگیرند و ناخواسته قربانی بدهکاری شود. در VISAVI، کارمندان اغلب با زنانی روبه‌رو می‌شوند که از وامی که امضا کرده‌اند مطلع نیستند. نه تنها در این مورد، بلکه در مورد تعهدات آنها در این زمینه یا به طور کلی در مورد وضعیت مالی شریک زندگیشان اطلاعات کافی وجود ندارد.

خشونت جنسی
تجاوز جنسی تنها معنی خشونت جنسی نیست. بلکه هر عملی را که با آن موافق نیستید به حساب می آورد. همچنین شامل اظهارنظرهای تحقیر آمیز جنسی یا اجبار به تماشای فیلم های پورن نیز  می شود. برای زنان مهم است که بدانند حق نه گفتن دارند و می توانند خودشان تصمیم بگیرند که چه چیزی را دوست دارند. "بله" ازدواج آنها را ملزم به تحمل همه چیز نمی کند.

خشونت فیزیکی
هر چیزی که کم و بیش ردپایی از خود به جای بگذارد خشونت فیزیکی است: ضربه زدن، نگه داشتن، تکان دادن، هل دادن، پرت کردن از پله ها، سوزاندن با ته سیگار. حتی خشونت روانی به عنوان خشونت فیزیکی دسته بندی می شود.

همه این اشکال خشونت، احساس ترس قربانی را تقویت می کند و اعتماد به نفس او را کاهش می دهد.