Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

افزایش بیماری های مقاربتی در لوکزامبورگ

25.08.2022

وزیر بهداشت، Paulette Lenert، با توجه به ارقامی که ممکن است گمراه کننده به نظر برسد، به روز رسانی در مورد بیماری های مقاربتی ارائه کرد.
به گفته وزیر، اگر ارقام در مورد سوزاک 417 نفر، کلامیدیوز 1136 نفز و سیفلیس 198 از سال 2020 منفجر شده باشد، این افزایش به دلیل اجرایی شدن قانون جدید (1 ژانویه 2019) در مورد اعلام اجباری برخی بیماری ها است.
برخی از بیماری ها همچنان توسط پزشک معالج گزارش می شود، برخی دیگر مستقیماً توسط آزمایشگاه های اداره بهداشت گزارش می شود. برخی در نهایت هم توسط پزشک و هم توسط آزمایشگاه اعلام می شود. پالت لنرت تأکید می کند: «مزیت چنین سیستم دوگانه ای که در اکثر کشورهای دیگر اتحادیه اروپا وجود دارد، جامعیت بهتر اعلامیه ها است.

کمپین های آگاهی هدفمندتر
وزیر بهداشت تصریح کرد: گروه های سنی که بیشتر تحت تاثیر این سه بیماری مقاربتی قرار می گیرند، 25 تا 44 سال و پس از آن 15 تا 24 سال هستند. برای جلوگیری از هر گونه توسعه این بیماری ها، دولت در نظر دارد با یادآوری نقش اساسی کاندوم در طول رابطه جنسی، به سیاست پیشگیری خود ادامه دهد. همچنین از توزیع رایگان کاندوم در رویدادهای مختلف پشتیبانی خواهد کرد.
پائولت لنرت در پایان می‌گوید: «اعلامیه اجباری که برای دو سال برای بیماری‌های مقاربتی وضع شده است، بیش از هر چیز اجازه می‌دهد تصویر بهتری از تکامل موارد در لوکزامبورگ داشته باشیم و در نتیجه کمپین‌های آگاهی هدفمندتری راه‌اندازی کنیم».