Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

ششمین افزایش متوالی گازوئیل در لوکزامبورگ!

25.08.2022

افزایش قیمت گازوئیل در لوکزامبورگ ادامه دارد. از این جمعه به بعد 1.90 یورو در لیتر افزایش می یابد.
یک لیتر گازوئیل در لوکزامبورگ گرانتر از بقیه سوخت هاست. از این جمعه، هیر لیتر گازوئیل با 5.7 سنت افزایش به 1.90 یورو می رسد که این ششمین افزایش متوالی است.
در دو هفته، گازوئیل 21.30 سنت در هر لیتر افزایش یافته است.