Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

کووید همچنان کم رنگ : 142 تست مثبت از 743 تست انجام گرفته

29.08.2022

وزارت بهداشت اعلام کرد: تعداد جان باختگان بر اثر کووید 1122 نفر رسیده است.
در حال حاضر 12 نفر در بیمارستان  در بخش عادی بستری و دو بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند.
تاکنون 1290001 دوز واکسن تزریق شده است. بیشتر واکسیناسیون های فعلی برای دوزهای تقویت کننده هستند: 452 دوز دوم تقویتی را دریافت کرده اند، در حالی که تنها دو نفر برای اولین واکسیناسیون مراجعه کردند. نه نفر دوز دوم خود را دریافت کردند.
ابتلا مجدد در 47 نفر مشاهده شد.
نرخ انتشار 0.86 است. اگر میزان بالای 1 باشد، به این معنی است که فرد مبتلا به طور متوسط ​​بیش از یک فرد دیگر را آلوده می کند.