Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

از 932 تست کرونا انجام شده، 141 مورد مثبت بود

01.09.2022

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، تعداد افرادی که در اثر کووید-19 در لوکزامبورگ جان خود را از دست داده اند، همچنان بر روی 1123 نفر باقی مانده است.
دو بیمار کووید در حال حاضر در بیمارستان های لوکزامبورگ بستری هستند که یکی از آنها در بخش مراقبت های ویژه است.
تا کنون یک میلیون و 290 هزار و 119 دوز واکسن کرونا تزریق شده است. اکثر واکسیناسیون های فعلی تقویت کننده هستند. از 447 تزریق جدید، در 437 مورد "تقویت کننده" و تنها در 10 مورد اولین دوز بود.
ابتلا مجدد در 52 نفر گزارش شده است.
نرخ تولید مثل 1.03 است. یعنی در ازای هر 10000 نفر یک نفر و 3 دهم درصد مبتلا میشوند.