Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

یک خبر بد هزینه های سفر شاخص نمی شوند

01.09.2022

با وجود انفجار در قیمت سوخت، هزینه های سفر در لوکزامبورگ شاخص نمی شود. 
وزیر دارایی، یوریکو بکز، در پاسخ به سوالی درباره فهرست بندی احتمالی هزینه های سفر یا هزینه جا به جای توسط دو معاون ADR، روز پنجشنبه پاسخ منفی داد.
در حالی که قیمت سوخت در حال افزایش است، او تأیید می کند که دولت لوکزامبورگ قصد ندارد هزینه های سفر را شاخص کند.
وزیر حمل و نقل گفت: لوکزامبورگ سال‌هاست که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حمل‌ونقل عمومی انجام داده است. هدف: گسترش عرضه و کیفیت حمل و نقل عمومی است که  از اول مارس 2020 رایگان است.
استدلال های ارائه شده توسط یوریکو بکز در نامه ای پارلمانی که تأیید می کند هیچ برنامه ای برای "تطبیق" یا "شاخص سازی" هزینه های سفر وجود ندارد.
به خصوص از آنجایی که شاخص‌سازی ماسبق هزینه‌های سفر برای دولت لوکزامبورگ تقریباً 350 میلیون یورو در سال هزینه خواهد داشت.