Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

اخطار : ایمیل های جعلی از طرف سازمان های شناخته شده

06.09.2022

به گفته انجمن «لیگ» از آدرس های ایمیل این سازمان به ویژه برای ارسال حملات به اصطلاح "فیشینگ" استفاده می شود.
این سازمان غیرانتفاعی تصریح می کند که به مقامات ذیصلاح امنیت سایبری اطلاع داده شده است و دیگر امکان ارسال پیام های کلاهبرداری با استفاده از این آدرس های سرقتی وجود ندارد. با این حال، روش های قدیمی‌تر هنوز هم قابل استفاده هستند.
کلاهبردارها با استفاده از آرم و نام این سازمان وانمود می کنند که سازمانی هستند که شما او را می شناسید. آنها معمولاً یک ایمیل برای شما ارسال می‌کنند که از شما می‌خواهند «اطلاعات خود را پس از یک حادثه فنی» به‌خصوص اطلاعات بانکی خود را «به‌روزرسانی» یا «تأیید کنید».
بنابراین  انجمن بهداشت روان با نام شناخته شده لیگ بیشترین احتیاط را در صورت دریافت ایمیل مشکوک توصیه می کند.
به همین دلیل به همه کاربران توصیه میشود که هیچ اطلاعات شخصی را نباید از طریق این پیام ها ارسال کنند یا به اشتراک بگذارند.