Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

تمام فرآورده های نفتی در لوکزامبورگ واردتی است

06.09.2022

حدود 1.7 میلیون مترمکعب گازوئیل یا 54 درصد کل فرآورده های نفتی و 439000 مترمکعب بنزین در سال گذشته در لوکزامبورگ فروخته شد.
در مورد گازوئیل، 70 تا 80 درصد به طور مستقیم از طریق گردشگری سوخت از کشور خارج میشود.
وضعیت لوکزامبورگ خاص است. چون ما هیچ پالایشگاهی یا صنعت نفت بزرگی نداریم. به همین دلیل است که تمام فرآورده های نفتی در لوکزامبورگ واردتی است و به همین دلیل بسیار مهم است که ما از نظر مواد واردات و کشورهایی که ما از آنها وارد می کنیم متنوع باشیم.
در حال حاضر 50 درصد کل فرآورده های نفتی از بلژیک می آید. نیمی دیگر از فرانسه، آلمان و هلند می آیند. از نظر تجهیزات تامین، کامیون با حدود 45 درصد برتری دارد. بعد از طریق قطار ، کشتی و 24 درصدی که از طریق خط لوله حمل می شود، نفت سفید را به فیندل می رساند.
از 412 ماه پیش تا به امروز قیمت گازوئیل ۴۸ درصد نسبت به سوپر ۹۸ حدود ۲۷ درصد و بنزین سوپر ۹۵ حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.
از پنجشنبه گذشته هیچ تخفیفی دیگر برای سوخت وجود ندارد. در مورد فرآورده های نفتی به طور کلی، دولت قصد ندارد مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهد.
دولت مسیر را مشخص کرده است. بخاری های نفتی از اول ژانویه سال آینده دیگر اجازه ورود به ساختمان های جدید را نخواهند داشت. به گفته وزیر انرژی کلود تورمز، "شما می توانید بخاری های نفتی را به پمپ های حرارتی تغییر دهید. همچنین درست است که حتی اگر قیمت برق بالاتر باشد، پمپ حرارتی همیشه از نظر مالی برای گرمایش نفت یا گرمایش گاز سودمندتر است. ایده بعدی جایگزینی خودروهای با سوخت فسیلی با خودروهای برقی است.
در حالی که نفت و گاز در ساختمان های جدید ممنوع است، وزیر برآورد می کند که جایگزینی برای سوخت های فسیلی در زمینه حمل و نقل ده تا بیست سال طول می کشد .
به گفته وزیر، مصرف نفت کوره، گاز، بنزین و گازوئیل باید کاهش یابد زیرا تنها پاسخ معتبر به تغییرات آب و هوایی است.