Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

جلسات روان درمانی بازپرداخت نخواهد شد

06.09.2022

صندوق ملی سلامت CNS اعلام می کند که مذاکرات با انجمن روان درمانگران FAPSYLUX بار دیگر متأسفانه شکست خورده است.
از سال 2017، CNS با FAPSYLUX که نماینده روان درمانگران است، در حال مذاکره است. هدف از این مذاکرات این بود که اطمینان حاصل شود که CNS هزینه جلسات روان درمانی را پرداخت می کند.
با این حال، علیرغم مذاکرات انجام شده از آن زمان، "مواضع هنوز آنقدر از هم فاصله دارند که هیئت مدیره CNS باید در جلسه 14 سپتامبر 2022 درباره شکست مذاکرات در حال انجام تصمیم گیری کند.
در هر صورت، «صندوق ملی سلامت امیدوار است بتواند مراحل پیش‌بینی شده در تشریفات قانونی را ادامه دهد تا پوشش خدمات روان‌درمانگران در سال 2023 امکان‌پذیر شود».