Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

تولد یک پاندای قرمز در پارک بتمبورگ

06.09.2022

از اکنون تا بسته شدن پارک بتمبورگ در 9 اکتبر، بازدیدکنندگان ممکن است این شانس را داشته باشند که یک نوزاد تازه متولد شده نادر را ببینند.
مقامات پارک بتمبورگ دیروز گفتند که پس از تولد دو پاندای قرمز ماده جوان در سال 2021، والدین آنها نیلا و رانی صاحب یک بچه دیگر شدند. کوچکترین آنها که نام کوچکش هنوز مشخص نیست در 10 جولای متولد شد. مقامات می گویند: «یک معجزه کوچک است، زیرا پانداهای قرمز «تنها یک بار در سال تخمک گذاری می کنند».
پاندا کوچولو با پدر و مادرش در محوطه پارک زندگی می کند. با این حال، ما به ندرت او را می بینیم، مگر زمانی که مادرش با او از لانه خارج می شود.