Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

کنترل بیشتر توسط پلیس برای شروع سال تحصیلی جدید

08.09.2022

آغاز سال تحصیلی برای مدارس و دبیرستان های لوکزامبورگ نزدیک است. پلیس تایید می کند که او آنجا خواهد بود.
تعطیلات تقریباً به پایان رسیده است و پلیس در حال آماده شدن برای نظارت بر سال تحصیلی نزدیک است. مقامات از "حضور فزاینده" افسران پلیس در اطراف مدارس کشور خبر می دهند. پلیس دوکال در بیانیه ای مطبوعاتی که روز پنجشنبه برای مطبوعات ارسال شد، تصریح کرد: ماموران "در اختیار معلمان و والدین خواهند بود".
بررسی سرعت در سراسر خیابان های اطراف مدارس و دبیرستان های کشور انجام خواهد شد، مقامات هشدار می دهند که توجه ویژه ای به پارک نامناسب خودرو ها خواهد شد. بستن کمربند ایمنی و "تمام مانورهای خطرناک" نیز مورد توجه ماموران پلیس قرار خواهد گرفت.
سرانجام، پلیس لوکزامبورگ تأیید کرد که ابتکار عملی که در سال 2021 آغاز شد، امسال نیز تکرار خواهد شد. 8000 جلیقه ایمنی در چرخه 2.1 بین دانش آموزان توزیع می شود. هدف از پوشیدن جلیقه برای دانش آموزان جلوگیری از تصادف میباشد چرا که با پوشیدن جلیقه آن ها تا حد زیادی قابل دیدن خواهند شد.