Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

کاهش قیمت گازوئیل در لوکزامبورگ

09.09.2022

دو گام به جلو، یک قدم به عقب: پس از افزایش شدید قیمت سوخت در این هفته، دیزل امروز جمعه در ایستگاه های سوخت لوکزامبورگ با کاهش معتدل تری روبرو بود.
پس از افزایش شدید قیمت سوخت در روز چهارشنبه (+ 5 سنت بر لیتر برای SP95 و + 4.5 سنت برای SP98 و + 9.1 سنت برای گازوئیل)، جایگاه های خدمات سوخت لوکزامبورگ به لطف کاهش قیمت، این جمعه کمی جذابیت خود را بازیافت خواهند کرد. در حال حاضر گازوئیل پرفروش ترین سوخت کشور لوکزامبورگ است.
بنابراین قیمت گازوئیل با 4 سنت کاهش به 1.877 یورو در لیتر رسید.
قیمت بنزین SP95در هر لیتر 1.658 یورو و قیمت بنزین SP98در هر لیتر  1.886 یورو باقی مانده است.
مطمئن نیستم که این برای بازگرداندن همه مشتریان مرزی کافی باشد. از اول سپتامبر، فرانسه تخفیف خود را بر روی قیمت سوخت از 18 سنت به 30 سنت افزایش داده است، و به وضوح لورن را جذاب تر از لوکزامبورگ کرده است. در روزهای اخیر حتی کمبود سوخت در ایستگاه های مرزی فرانسه به چشم خورده است.
توجه داشته باشید که  گازوئیل گرمایشی 10 ppm S نیز 3.6 سنت (به 1.303 یورو در لیتر) و 50 ppm S با 3.6 سنت (به 1.301 یورو در لیتر) کاهش یافت.