Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

پناهندگان اوکراینی تمایلی به ماندن در قالب پناهنده ندارند

12.09.2022

وزارت مهاجرت تصریح می کند که بیشتر درخواست های پناهندگی از سوریه، اریتره و افغانستان است.
از مجموع 172 درخواست، 101 نفر در ماه گذشته در لوکزامبورگ وضعیت پناهندگی دریافت کردند. 15 نفر به دلیل قرارداد دوبلین به یک کشور اروپایی دیگر بازگردانده شدند، همچنین یک نفر از طریق همین سیستم به لوکزامبورگ بازگشت داده شد. 15 متقاضی حمایت بین المللی به کشوری خارج از اتحادیه اروپا دیپورت شدند. 205 درخواست برای حمایت بین المللی در ماه اوت پذیرفته شد.
در این میان 155 پناهنده اوکراینی نیز در ماه اوت درخواست حمایت موقت کردند، در حالی که شش نفر دیگر درخواست خود را پس گرفتند. این حمایت موقت به 145 اوکراینی اعطا شد، در 35 مورد رد شد. از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، تقریباً 4450 اوکراینی چنین درخواستی را در لوکزامبورگ مطرح کرده اند. برخی از این افراد در عین حال قبلاً به کشور مبدا خود بازگشته اند.