Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

قیمت گازوئیل از چهارشنبه کاهش می یابد

13.09.2022

دیزل از چهارشنبه هفته جاری در ایستگاه های سوخت لوکزامبورگ کاهش (حداقل) قیمت را تجربه خواهد کرد.
پس از کاهش قیمت گازوئیل در جمعه گذشته (-4 سنت)، سپس بنزین در روز شنبه، گازوئیل دوباره در این چهارشنبه سقوط خواهد کرد.
قیمت گازوئیل در واقع 1.7 سنت کاهش می یابد و به 1.86 یورو در لیتر می رسد.
قیمت بنزین SP95 همچنان 1.586 یورو در لیتر نمایش داده می شود، درست مانند قیمت SP98 که 1.831 یورو در لیتر است.
از اول سپتامبر، فرانسه تخفیف خود را بر روی قیمت سوخت از 18 سنت به 30 سنت افزایش داده است، و به وضوح لورن را جذاب تر از لوکزامبورگ کرده است. در روزهای اخیر حتی در ایستگاه های مرزی فرانسه با کمبود سوخت روبرو هستند.